DVLottery.me- ն օգնում է հաղթել Green Card վիճակախաղը: Մենք հավաքել ենք այն գործիքները, որոնք անհրաժեշտ են մեծացնելու հաղթելու ձեր շանսերը. Դիմումի ձեւի փորձարկումը եւ ինտերնետային ծառայություն, որն պատրաստում է Green Card վիճակախաղի համար համապատասխան լուսանկարներ, որոնք ընդունելի են:

Փորձարկեք ձեր DV վիճակախաղի հմտությունները

Փորձարկել կարող եք 365 օրվա ընթացքում. լրացրեք DV Lottery- ի ձեւը ` ցանկացած ժամանակ: Ստացեք արդյունքը PDF տարբերակով եւ օգտագործեք այն որպես հղում կամ կիսեք ամբողջական ձեւի հղումը ձեր ընտանիքի կամ խորհրդատուների հետ:

Մաս 1 - Դիմորդի Տեղեկատվություն
1. Անունը
Ստացեք DV վիճակախաղի ճիշտ լուսանկար

Ձեռք բերեք ճիշտ լուսանկար «Գրին քարտի» վիճակախաղի (DV ծրագիր) համար VisaFoto.com կայքում ՝ բավարարելով բոլոր պաշտոնական պահանջները և երաշխավորված, որ դրանք ընդունվում են: Բաց մի թողեք ձեր հնարավորությունը ձախողված լուսանկարի պատճառով: Visafoto.com- ը ԱՄՆ վիզայի լուսանկարների, DV վիճակախաղի լուսանկարների և ԱՄՆ անձնագրերի լուսանկարների առաջատար առցանց ծառայությունն է, որն իրենց լուսանկարով օգնել է հարյուր հազարավոր մարդկանց:

Correct photo for Green Card Lottery
DV Lottery Photo Checker- ը

Այս գործիքը ստուգում է, եթե ձեր լուսանկարը համապատասխանում է բոլոր Green Card վիճակախաղի լուսանկարչական պահանջներին

Ստուգեք ձեր DV Lottery- ի լուսանկարը
Օրագիր
Թող ձեր ընկերները իմանան DVLottery.me- ի մասին

Դուք կիսում եք ընդհանուր հղում dvlottery.me- ի համար, որը ձեր անձնական տվյալները չի ունենա:

Facebook Twitter